Wybory w ugorach

Aktualności Gorący temat

W najbardziej wysuniętym na zachód gminy sołectwie Zołcza Ugory  na swoim stanowisku pozostała dotychczasowa Pani sołtys, operatywna, dynamiczna a przy tym szalenie sympatyczna osoba – Ewa Przybyła, a pomagać jej będzie Rada Sołecka w składzie: Zofia Mazur, Anna Kasperek, Rafał Doktór. 

W sołectwie Rataje Słupskie, nie było dyskusji, kto ma prowadzić sprawy sołectwa. Piastujący funkcję od 22 lat sołtys Wacław Wójcik, mocny atut tej społeczności w skutecznym działaniu na szczeblu samorządu gminy, otrzymał pełne poparcie na kontynuowanie kierowania sołectwem. To właśnie sołtysi Rataj i Zołczy przysparzają „bólu głowy” wójtowi a teraz burmistrzowi w egzekwowaniu postulatów swoich środowisk. Kiedy zjawiają się w Urzędzie gminy – już wiadomo, że rozmowy będą twarde, rzeczowe i włodarz gminy nie pozbędzie się ich bez konkretnych ustaleń. Pan Wacław z racji doświadczenia wielokrotnie na spotkaniach, sesjach występował w imieniu sołectw do władz gminy w sprawach istotnych dla lokalnych społeczności a hasło „kamień na drogi do pól i drogi lokalne” stało się jego wyróżnikiem w dyskusjach w władzą gminną. Sołtysowi pomagać będzie w realizacji zadań Rada Sołecka w składzie: Stanisław Wybraniec, Stanisław Wieczorek, Marcin Czub.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *