Wszyscy byli wzruszeni – rozważania Zbigniewa Judy

Aktualności Rozważania Zbigniewa Judy


Rozwój Gminy Pacanów – z dnia 27 stycznia 2019 roku

Zaproszony, z przyjemnością i wielką satysfakcją uczestniczyłem w uroczystościach z okazji przywrócenia praw miejskich dla Pacanowa. Program uroczystości obejmował Mszę Świętą w Bazylice Mniejszej, którą odprawił JE ks. bp Marian Florczyk, i sesję Rady Miasta poświęconą przywróceniu praw miejskich dla Pacanowa oraz koncert Buskiej Orkiestry Zdrojowej.

W uroczystościach wzięli udział posłowie i współpracujący z gminą Pacanów europoseł dr Czesław Siekierski, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego oraz liczni delegaci samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz sąsiednich gmin. Wziął w nich także udział Honorowy Obywatel Pacanowa Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej Stefan Rachwalski. Przybyli przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i miejscowa ludność.

Po obchodach kościelnych goście przeszli z Bazyliki do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na uroczystą sesję. Gości – nie podaję nazwisk aby nie pomylić i nie pominąć – w tym rodzinę zmarłego prof. Stanisława Pytko z żoną dr Krystyną Pytko, przywitał niedawno wybrany na obecną kadencję Pan Artur Czub. Jest to młody, ale już doświadczony samorządowiec o uznanym autorytecie. Przewodniczący Czub sesję prowadził bardzo sprawnie a równocześnie nadał jej uroczysty charakter. Przewodniczył, ale nie dominował co jest dużą sztuką w tej dziedzinie.

Obiekt jak zwykle był przygotowany odświętnie co wprowadzało obecnych w nastrój powagi i satysfakcji z uczestnictwa. W sesji uczestniczyli również miejscowi księża.

Były podziękowania i wyróżnienia dla tych z zewnątrz i z miasta, którzy przyczynili się do przywrócenia praw miejskich. Największe jednak podziękowanie należy się obywatelom, instytucjom i firmom, którzy przyczynili się do tego, że Pacanów od 2003 roku zmienił się wyraźnie choć nie wszyscy to dostrzegają! Apeluję tylko: dbajmy i kochajmy nasze Europejskie Centrum Bajki! Sic!

Przewodniczący Rady Miasta, Burmistrz i Dyrektor ECB przy dużym aplauzie obecnych na sali podziękowali Panu Adamowi Jarubasowi, byłemu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za jego pomoc i współpracę  w okresie sprawowania przez niego tej zaszczytnej funkcji przez 12 lat. Jednomyślnie stwierdzili, że rozwój Pacanowa to duża część Jego działalności za co należy się wyjątkowe podziękowanie i pamięć w przyszłości. Ja też tak sądzę.

O filmie przedstawiającym rozwój Pacanowa z przyzwoitości nie będę pisał
bo dostrzegam w nim więcej negatywów niż pozytywów.

Podniosłym momentem sesji było podjęcie uchwały o nadaniu dotychczasowej ulicy Słupska Boczna nowej nazwy prof. Stanisława Pytko. Imienne głosowanie  przyniosło wynik: jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Wzruszeni byli wszyscy: rodzina profesora, radni i pozostali uczestnicy. Wręczanie uchwały małżonce profesora Pani dr Krystynie Pytko odbyło się na stojąco przy burzy oklasków. Profesor na ulicę Jego imienia i nazwiska zasłużył sobie pracą i miłością do ziemi ojczystej. Mam dużą satysfakcję. Oby udana sesja Rady Miasta i piękna uroczystość zapoczątkowały ciąg sukcesów i rozwoju Pacanowa oraz całej gminy.

Społeczność lokalna przywiązuje się do swojej małej Ojczyzny, gdy panuje w niej ład i porządek. Tego bardzo serdecznie życzę i życzę również tego, aby w Pacanowie nie występowały podziały.

Z wyrazami szacunku, Zbigniew E. Juda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *