Trzeba dziękować

Aktualności Gorący temat

I znów odniosę się do rozważań Pana Z. Judy. Podsumowanie gali bardzo miłe i oddaje w całości urok tej uroczystości. Ale dodam tu, że gdyby nie sygnał ze strony Pani Karoliny i moja refleksja po Dniach Pokusowych w sierpniu, w Oblekoniu, Dwudziestolecie Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej przeszłyby do historii tak skromnie jak w szkolnych murach w odnowionej przez fundację Szkole w Oblekoniu. Dzięki tym uwagom zreflektował się burmistrz miasta Pacanowa wraz z Panem Starostą i doszedł do porozumienia z Panią Dyrektor ECB organizując piękną Galę z okazji 20-lecia fundacji. Cieszy mnie fakt, że Gala była zorganizowana perfekcyjnie. Wiadomo, że Pani Karolina Kępczyk ma szczególny dar do przygotowania i prowadzenia takich imprez, ale taka uroczystość i seria podziękowań Panu Stefanowi Rachwalskiemu za jego wkład pracy w kontynuację Fundacji Państwa Pokusów się po prostu należała. Jestem blisko związana z rodziną Pana S. Rachwalskiego, bo jesteśmy z ” tego samego błota” jak pięknie ujął to Poseł K. Jarubas. Od początku uczestniczę w Dniach Pokusowych, a to dzięki temu, że mój tato śp. Franciszek Cabaj był pierwszym nauczycielem Pana Stefana Rachwalskiego, co sobie osobiście ceni. Dobre ukierunkowanie przez nauczyciela i chęć nauki doprowadziły, że S. Rachwalski tak wiele osiągnął w życiu. Wiedząc jak ciężko jest osiągnąć sukces bez wsparcia finansowego, wspiera młodzież wiejską stypendiami z fundacji i daje im możliwość osiągnięcia wykształcenia i chwała mu za to. Dziękuję za zaproszenie na Galę 20-lecia Fundacji i życzę dalszej wspaniałej pracy na rzecz wspierania młodzieży wiejskiej Panu Stefanowi Rachwalskiemu i wspierającej go małżonce Pani Krystynie, Zarządowi i Kapitule Fundacji… . Podziękowania za pięknie przygotowaną uroczystość składam Panu Burmistrzowi, Panu Staroście i Pani Dyrektor ECB , Państwu Cudnym za przekaz multimedialny pracy fundacji, jak również Paniom za wspaniały tort i wszystkim, którzy swoimi występami i obecnością uświetnili tę piękną imprezę… .

Anita Majka
Zdjęcie: Anita Majka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *