Teatr w przedszkolu

Aktualności Przedszkole

Zajęcia teatralne realizowane w ramach projektu „Akademia Malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

    W toku, pracy pedagogicznej w przedszkolu wyłonił się pomysł pracy opartej na edukacji teatralnej dzieci. Doświadczenia w przygotowywaniu dziecięcych przedstawień, teatrzyków, inscenizacji i różnego rodzaju występów utwierdzają nas w przekonaniu, iż teatr w przedszkolu to doskonała forma pracy. Pozwala on być dziecku aktorem, scenarzystą, choreografem, dekoratorem a nawet reżyserem. Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne i fakt, iż sprawiają ogromną radość i przyjemność postanowiłyśmy opracować plan pracy kółka teatralnego,  pozwalający na szerokie wykorzystanie tej dziedziny sztuki w przedszkolu.

Główne cele zajęć teatralnych:

  • Nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.
  • Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
  • Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.
  • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
  • Inscenizowanie krótkich scenek teatralnych i wystawianie przedstawień lalkowych.

Cele szczegółowe:

  • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.
  • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ” ja” i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.
  • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno.
  • Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próba ich oceny i uzasadnienia stanowiska.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

Gabriela Cz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *