Tak myślę w sprawie Nowego Roku

Aktualności Gorący temat Rozważania Zbigniewa Judy

31. 12. 2019 r.

         Proszę wszystkich Państwa Mieszkańców Pacanowa i Gminy Pacanów o przyjęcie bardzo serdecznych życzeń z okazji 2020 roku.

         Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia i miłości na każdy dzień naszego życia. Proszę także, aby Cudowny Pan Jezus Pacanowski ogarniał nas swą opieką i udzielał nam potrzebnych łask.

         Życzę także, aby rok 2020 był dla wszystkich lepszy i przyniósł oczekiwane nadzieje, rozwiązanie nurtujących nas spraw i dalszy postęp w rozwoju gminy.

         Ufam, że władze samorządowe i administracja dołożą wszelkich starań, aby nam zapewniać życie i pracę na poziomie przez nas wszystkich oczekiwanym i aby bycie Pacanowianinem przynosiło nam zaszczyt i zadowolenie.

         Ten 2020 rok niech będzie rokiem pogłębiania wzajemnej współpracy władz i społeczeństwa, a także wzajemnej współpracy mieszkańców. Stosunki rodzinne, sąsiedzkie i poszczególnych ulic winny nabrać form różnej współpracy, a nade wszystko wzajemnej życzliwości.

         W 2020 roku zapewne czeka nas ciężka praca związana z zapewnieniem warunków życia i warunków do dalszego postępu i rozwoju społecznego.

         Tak bardzo bym pragnął, aby nowe miasta w rejonie Nadwiślańskim nawiązały współpracę dzieląc się zdobytym doświadczeniem, walorami gmin, różnymi rozwiązaniami organizacyjnymi w dziedzinie coraz godniejszego bytu mieszkańców.

         Taki sam apel o podjęcie współpracy kieruję do stowarzyszeń tych gmin, aby w programach działań przewidzieć taką współpracę nie dla współpracy, ale dla dobra mieszkańców.

         Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że w Pacanowie przeżywać będziemy, co najmniej 8 uroczystości kościelnych i świeckich o randze przekraczającej granice gminy.

         Stąd apeluję o szerokie uczestnictwo mieszkańców w tych uroczystościach, wyraz przywiązania do społeczności, do tradycji i wartości objętych uroczystościami.

         Wyrażam przy tej okazji duże zadowolenie, bo z mojej obserwacji i oceny wynika, że Pacanów mówiąc ogólnie zmienia się. Zmienia się infrastruktura Pacanowa, ale też zmienia się społeczeństwo mentalnie. Już nie jesteśmy tacy sami jak rok temu, kiedy w noc sylwestrową hucznie świętowaliśmy przywrócenie dla Pacanowa praw miejskich. Dobrze, że tak się dzieje i życzę aby miało to charakter rozwojowy.

         Jako niestrudzony wielbiciel i agitator Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie proszę abyśmy wszyscy – samorządy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje i instytucje, przedsiębiorstwa i pojedynczy obywatele wspierali i pomagali tej instytucji rozwijać się dla dobra wspólnego i w 2020 roku postępy były takie, na jakich oczekuje społeczeństwo lokalne i turyści.

         Turystyka to także ta dziedzina, która powinna pomóc nam wszystkim godniej żyć i rozwijać się.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew E. Juda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *