Strajk nauczycielski

Aktualności Gorący temat

W gminie Pacanów do akcji strajkowej przystąpiły, po przeprowadzonym przez gminną organizację związkową referendum, szkoły w Ratajach i Pacanowie. Nie dołączyły, w wyniku głosowania pracowników, do tej formy protestu szkoły w Wójczy i Oblekoniu. Zaraz po ukazaniu się informacji w mediach o przygotowywanym proteście oświatowym z akcji wycofała się szkoła w Ratajach i 8 kwietnia strajk rozpoczęła tylko szkoła w Pacanowie. Nauczyciele są obecni w placówce, ale nie prowadzą zajęć. Strajkuje też przedszkole samorządowe.

Od 8 kwietnia trwa w całej Polsce czynna akcja strajkowa nauczycieli pod patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Polega ona na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów pracowniczych, co wyraża się w odmowie świadczenia pracy. Strajk jest równoznaczny z zaprzestaniem wykonywania przez nauczycieli  jakiejkolwiek pracy programowej z uczniami. ZNP podkreśla jednoznacznie, iż nie ma żadnych podstaw do zobowiązywania przez pracodawcę – w tym przypadku dyrektora szkoły –  nauczycieli do wykonywania pracy, w tym do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami, obecności na posiedzeniu rady pedagogicznej czy zebraniu z rodzicami. Czyli – szkoły zaprzestają funkcjonowania w swoim ustawowym zadaniu! Strajk dotyczy podwyżek płac dla nauczycieli, które Związek postawił, czyli 1 tysiąc złotych dla każdego nauczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *