Sesja Rady Miasta

Aktualności Gorący temat

Jutro 20 maja sesja Rady Miejskiej w Pacanowie. Oto główne punkty obrad:
Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
Interpelacje radnych.
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania w realizacji Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2020-2030,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
c) zwolnienia w podatku od nieruchomości,
d) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
e) przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby,
f) oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie na działce 1292 na czas nieokreślony na rzecz OSP w Pacanowie,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2020 r. projektu pn..” Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T i nr 0145T w Pacanowie,
h) przyjęcia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”,
i) wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Stadionu GLKS TEMPO Pacanów”, stanowiącego własność Miasta i Gminy Pacanów,
j) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pacanów,
k) określenia przystanków komunikacyjnych w Gm. Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za ich korzystanie,
l) zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *