Rozważania z 10 maja 2019

Aktualności Rozważania Zbigniewa Judy

II Zjazd Absolwentów Liceum Administracyjno-Handlowego w Pacanowie odbędzie się 24.08.2019 r.

Wyrażam głęboką wdzięczność i podziękowanie moim niezwykłym przyjaciołom, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Absolwentów Liceum Administracyjno-Handlowego w Pacanowie. Skład Komitetu tworzą: Karolina Kępczyk – dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Małgorzata Stańczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie, Kazimierz Zdziebko – sekretarz Urzędu i Gminy Pacanów, Krzysztof Eliasz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratajach, Barbara Żurek – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Pacanowie i Michał Kumoń – prac. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku-Zdroju, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów. Do tak zaszczytnego i elitarnego grona dołączyłem z nie małą tremą.

            W dniu 7 maja br. w siedzibie ECB w Pacanowie odbyło się pierwsze posiedzenie tego Komitetu. Obdarowano funkcjami następujące osoby: Zbigniew Juda – przewodniczący, Karolina Kępczyk – wiceprzewodnicząca, Kazimierz Zdziebko – sekretarz i Michał Kumoń – skarbnik. Członkowie jednogłośnie przyjęli zasadę, aby zwracać się do siebie po imieniu, co już zaowocowało na tym samym posiedzeniu tym, że staliśmy sobie bliscy. I za to oddzielnie pięknie dziękuję, bo jest to mały kroczek do integracji w gminie.

            Podczas posiedzenia wspólnie bardzo szczegółowo omawialiśmy organizację Zjazdu i jego przebieg. Na tej podstawie poszczególni członkowie Komitetu przyjęli zadania do wykonania z określeniem terminu jego wykonania.

            Taki skład Komitetu jaki powstał i wysokie zaangażowanie, jakie wykazują poszczególni członkowie, daje nie tylko nadzieję, ale też pewność, że Zjazd zostanie zorganizowany właściwie. Do naszego zapału brak nam tylko środków finansowych, które pragniemy pozyskać od sponsorów znanych i uznanych powszechnie w gminie i poza nią. Liczymy także na dobrowolne wpłaty obywateli gminy, którym droga jest pamięć o tej tak niezwykłej  i wielce zasłużonej dla oświaty i społeczeństwa szkole.

            Dlatego nieskromnie podajemy adres, na który można wpłacać pieniądze: Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów w Banku Spółdzielczym w Pacanowie nr 96851700070040040021890001  o treści: „Wpłata na Zjazd”.

Dysponujemy adresami tych Absolwentów, którzy brali udział w I Zjeździe. Na Zjazd zapraszamy Absolwentów w towarzystwie osoby najbliższej, a więc zapraszamy dwie osoby. Gdyby choroba lub inne okoliczności sprawiły, że Absolwent nie może być obecny na Zjeździe, to w Jego miejsce zapraszamy osobę mu najbliższą. W ten sposób nieobecni też będą obecni. Zapraszamy także rodziny profesorów i Panią Prof. Liceum Irenę Strutyńska z Tarnowa.

            Wszystkie zaproszenia dotrą do zainteresowanych do 30 czerwca 2019 roku. I wręcz błagamy o potwierdzenie przyjazdu, bo liczba uczestników Zjazdu jest niezbędna do właściwego zorganizowania.

Patronat nad Zjazdem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Szkoła Podstawowa w Pacanowie i Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów.

            Chcemy być razem w gronie jak największym, by zamanifestować wzajemne przywiązanie, okazać tęsknotę za koleżankami i kolegami oraz oddać cześć i podziękowania organizatorom, profesorom, komitetom rodzicielskim za szkołę, która wprowadziła nas na inne tory od tych, na jakie zapowiadało się po wojnie. A jednak idee wieku oświecenia, aby książki trafiły pod strzechy dokładnie ziściły się w Pacanowie.

            O dalszych poczynaniach w sprawie Zjazdu będziemy informować.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew E. Juda

1 thought on “Rozważania z 10 maja 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *