RODO

Portal Pacanow.online działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych.

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie Ochrony danych osobowych. Zostało stworzone w celu ujednolicenia zasad dotyczących bezpieczeństwa danych w całej Unii. Dotychczas każde państwo miało odrębne przepisy, które znacznie różniły się między sobą. Od maja każdy członek Unii Europejskiej posługiwać się będzie tymi samymi wytycznymi.

Głównym elementem rozporządzenia jest idea prywatności. Konsumenci otrzymali szereg praw w tym zakresie. Teraz każdy z nas zyskał możliwość dostępu do przetwarzanych danych i prawo do indywidualnej kontroli sposobu ich przetwarzania. Dodatkowo możemy niezwłocznie żądać ich usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym), a także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania (Prawo do sprzeciwu). Jest to szczególnie istotne w przypadku marketingu bezpośredniego. Każdy z nas ma także możliwość ograniczenia przetwarzania swoich danych (czasowo, lub w danym zakresie) oraz do ich bieżącego sprostowania, czy uzupełniania.

Będziemy mieć łatwiejszy dostęp do naszych danych i do sposobu ich przetwarzania. Firma ma obowiązek niezwłocznego pokazania nam przetwarzanych przez nią danych i poinformowania,  kto jeszcze je przetwarza. Dodatkowo, w razie takiej potrzeby będziemy mogli wyrazić zgodę na przeniesienie naszych danych osobowych pomiędzy dwoma firmami. Co może być szczególnie atrakcyjne w przypadku ubiegania się o kredyt w kilku bankach.  Dzieci mogą liczyć na silniejszą ochronę ich danych, co jest szczególnie istotne z uwagi na ich mniejszą świadomość ryzyka związanego z przetwarzaniem.

Tym samym to prawa konsumenta znalazły się w centrum uwagi Rozporządzenia. W obecnym świecie, gdzie nasze dane są nieustannie przetwarzane i udostępniane innym administratorom, bez naszej wiedzy, zyskujemy więc potężne narzędzie. Wreszcie możemy zakazać przetwarzania naszych danych, tam gdzie uważamy to za stosowne. Dysponujemy także lepszą egzekucją przestrzegania przepisów. Na firmy będzie można nałożyć ogromne kary administracyjne w wysokości nawet 20 000 000 euro, a w przypadku  przedsiębiorstwa do 4 proc., jego całkowitego rocznego światowego obrotu.

Od maja firmy będą więc musiały wprowadzić szereg procedur i zmian w zakresie przetwarzania danych, tak aby dostosować się do Unijnego prawa i aby uniknąć kar.

Katarzyna Ciećkiewicz