Przyszłość Pacanowa

Aktualności Gorący temat Szkoła

„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Pacanowie, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od listopada 2018 odbywała się część zajęć rozwijających zainteresowania m.in. z informatyki-robotyki, języka angielskiego, matematyki, przyrody, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, dydaktyczno-wyrównawcze, terapii biofeedback oraz terapii pedagogicznej. W celu uatrakcyjnienia zajęć, ze środków projektowych został zakupiony sprzęt IT; tablica interaktywna, komplet laptopów i tabletów oraz robotów do nauki programowania. Zakupionych zostało wiele zestawów pomocy dydaktycznych do nauki przyrody oraz matematyki, w tym oprogramowanie dydaktyczne. Dzięki zakupowi specjalistycznego aparatu możliwe było przeprowadzenie badań diagnostycznych qEEG dla kilkudziesięciu uczniów, z których połowa uczęszcza na półroczną sesję treningową biofeedback EEG. Od nowego roku szkolnego pozostali uczniowie z tej grupy również przejdą cykl takich treningów. Od lutego 2019 realizowane są już wszystkie zajęcia, w których uczestniczy prawie dwustu a docelowo wsparciem zostanie objętych 236 uczniów naszej szkoły. Jako ostatnie zaczęły odbywać się zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapia integracji sensoryczno-motoryczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W realizację zadań projektowych zaangażowanych jest 17 nauczycieli szkoły w Pacanowie. Aby było to możliwe musieli zdobyć dodatkowe kwalifikacje przez uczęszczanie na różne formy doskonalenia zawodowego od studiów podyplomowych zaczynając na kursach kwalifikacyjnych kończąc. Także w ramach projektu Nowoczesna Szkoła podnoszą swe kompetencje biorąc udział w szkoleniach m.in. z obszaru TI, pracy metodą projektu czy kompetencji kluczowych. Należy podkreślić fakt, że rekrutacja na zajęcia cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów oraz rodziców, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do spraw edukacji dzieci, które z w porównaniu z rówieśnikami ze środowisk miejskich mają do wyboru mniejszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W maju planowany jest wyjazd uczestników projektu do Centrum Nauki Kopernik. Realizacja projektu potrwa do czerwca roku 2010.        

(Stanisław Stańczyk)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *