Polemika w sprawie oceny gminy

Aktualności

Proszę o zamieszczenie ad vocem do oceny działań obecnego samorządu zawartych w tekście Bezpłatna Kampania na Wójta Gminy Pacanów (1)” autorstwa Małgorzaty Mierzwy (Komitet wyborczy „Razem dla Gminy Pacanów”) z dnia 18 września 2018.  

Wiesław Skop

W ocenie zamieszczonej przez Panią Małgorzatę Mierzwę widzę kilka oczywistych niekonsekwencji i wzajemnie wykluczających się stwierdzeń. Oto kilka przykładów:
1.  Nikt nie kwestionuje wsparcia rządowego do modernizacji dróg gminnych. Faktem jest, że otrzymaliśmy od rządu i od samorządu wojewódzkiego około 6.6 mln. złotych na ten cel. Jednak to gmina wydała na drogi 9.5 miliona zł.  Zatem nie zawsze było to 80 % , a jak poważnym wysiłkiem w budżecie gminy jest wydatek 3 – milionowy z własnych dochodów  nie ma potrzeby wyjaśniać.
2. W kwestii kanalizacji przede wszystkim mieliśmy w tej kadencji wykonać dokumentację projektową,  zadanie pod nazwą: „Aglomeracja Pacanów II’ / 7 miejscowości / i uzyskać wszelkie pozwolenia budowlane. Zadanie wykonane, a realizowano je 3 lata – zgodnie z umową. Ponadto uzyskano wsparcie unijne w kwocie 2.7 mln. złotych na pierwszoplanową modernizację oczyszczalni ścieków w Słupi. Za chwilę ruszy przetarg na to zadanie. Jedyną przeszkodą  jest kilkumiesięczne oczekiwanie na pozwolenie wodnoprawne z „Wód Polskich” Podjęliśmy starania o dofinansowanie budowy kanalizacji, ale na przeszkodzie staje nieszczęśliwy wskaźnik 90 osób na kilometr sieci kanalizacyjnej. Jest to kryterium sztywne przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne. W kończącej się kadencji preferował ten wskaźnik głównie miasta. Pani Mierzwa powinna policzyć ilu ma mieszkańców na kilometrze sieci  dajmy na to w Chrzanowie, gdzie mieszka….!
3.Co do faworyzowania niektórych obszarów gminy pod względem inwestycji i remontów autorka krytyki nie pamięta o jednej kwestii. W obszarze Wójcza, Wójeczka, Biechów, Wola Biechowska, Zołcza – Ugory, czyli  W TERENIE, GDZIE W 2014 ROKU WYBORÓW NIE WYGRAŁEM zainwestowaliśmy w kanalizację 9.3 miliona złotych, a w drogi 2.5 mln. Czy  to jest łamanie zasady zrównoważonego rozwoju gminy?
4. W samym tylko Chrzanowie, gdzie moja konkurentka mieszka, wykonaliśmy w tej kadencji 3 drogi dojazdowe do pól, a  w skali gminy 16 kilometrów. Tymczasem czytam, że  nie dbaliśmy o „dojazdówki” do pól…?

5. Bardzo jestem ciekaw, gdzie autorka krytycznego wpisu widzi te wolne przestrzenie na wykonanie parkingów w centrum Pacanowa? Przygotowywana lokalizacja parkingu po starym przedszkolu nie jest przecież jej pomysłem?
6. Na koniec pytanie kluczowe; jak moja konkurentka chce wykonać wskazywane w swoim programie i w krytyce naszych dokonań zadania /niewątpliwie bardzo kosztowne / skoro równocześnie pisze, że sytuacja finansowa gminy jest niestabilna? Przecież musi wiedzieć, że spłacaliśmy ponad 3 mln złotych zadłużenia?! Ludziom należy uczciwie mówić, że na kilka tych zadań, o których pisze Pani Małgorzata Mierzwa gminy nie będzie ABSOLUTNIE stać! Ja o tym mówię na zebraniach i ludzie to rozumieją i „gruszek na wierzbie” nie przyjmują…

Wiesław Skop

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *