PIENIĄDZE NA DOKOŃCZENIE BUDOWY HOSPICJUM W BUSKU

Aktualności Gorący temat

99 tysięcy złotych wsparcia otrzyma Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta na prace budowlane przy wykończeniu budynku Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Busku-Zdroju. Pieniądze, będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Umowę na dofinansowanie robót podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, prezes Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta Marian Jaworski i wiceprezes Fundacji Piotr Jaworski. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Maciej Gawin.

Budynek Hospicjum przy ulicy Solankowej w Busku-Zdroju jest obecnie w budowie. Uruchomienie placówki planuje się na koniec sierpnia br.

W obiekcie będzie również mieścił się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Obecnie Hospicjum i ZOL działają w wynajętych pomieszczeniach Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju. Docelowo pod opieką Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ma się znaleźć około 100 osób niepełnosprawnych.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – przekazane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego środki w kwocie 99 tys. złotych przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku Hospicjum, z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie drenażu, nawierzchni, a także montaż balustrad schodowych – wylicza wicemarszałek. Całkowita wartość inwestycji to blisko 200 tys. zł.

– Wysokość środków przyznana w tym roku przez PFRON dla Województwa Świętokrzyskiego to kwota blisko 8,3 mln złotych i jest wyższa w stosunku do ubiegłego roku o 1,4 mln złotych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje – z sumy, którą dysponujemy – 1,1 mln złotych przeznaczymy na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prawie 6,5 mln złotych skierujemy na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, a ponad 700 tys. złotych – na realizację zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – zapewnia marszałek.

Swietokrzyskie.pro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *