List otwarty w sprawie odwołania dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Karoliny Kępczyk

Aktualności Centrum Bajki Gorący temat

Na prośbę mieszkańców powiatu buskiego, środowisk kultury i nauki publikujemy list otwarty w obronie Karoliny Kępczyk, dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Podpisy poparcia prosimy wysyłać na adres: jcieckie@gmail.com albo zamieszczać w komentarzach na FB: pacanow_online

Szanowny Panie Marszałku,

Jako przyjaciele Europejskiego Centrum Bajki – unikalnej i jedynej w swoim rodzaju instytucji kulturalnej działającej od 10 lat na zasadzie społecznego i kulturowego eksperymentu o znaczeniu ponadregionalnym i ponadnarodowym, doceniając wybitny wkład w jej rozwój dyrektor Karoliny Kępczyk – Osobowości Roku 2019 w Powiecie Buskim – prosimy o pozostawienie Jej na zajmowanym stanowisku i wspieranie w okresie rozbudowy Centrum.

Nie rościmy sobie prawa do oceniania Pana decyzji personalnych, lecz z ogromnym niepokojem odbieramy pojawiające się sygnały o możliwym zakończeniu działalności przez kierującą ECB – z niezwykłym poświęceniem i przy dużym poparciu środowisk twórczych, a także wielu lokalnych społeczności – młodą, utalentowaną menedżerkę.

To dzięki niej od 10 lat obserwujemy nieprzerwany rozwój leżącej na głębokiej prowincji instytucji, która błyszczy i promieniuje na kulturę dziecięcą w całej Polsce, a przy okazji zmienia oblicze rolniczego, zapóźnionego regionu sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości, edukacji i zwiększając szanse zatrudnienia miejscowych ludzi.

W ciągu 10 lat działalności, w maleńkim Pacanowie, zorganizowano corocznie kilkadziesiąt niezwykle atrakcyjnych, stojących na najwyższym poziomie, wydarzeń dla dzieci i rodzin, a czerwcowy Festiwal Kultury Dziecięcej nie ma sobie równego w skali Europy. Brały w nim udział m.in. gwiazdy polskiej sceny muzycznej, wybitni aktorzy i bajkopisarze – autorzy literatury dziecięcej, wzięła udział Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej  Agata Kornhauser – Duda. Festiwal uzyskiwał patronaty ambasad i ogólnopolskich mediów.

Bogata i żywa współpraca Europejskiego Centrum Bajki z polskimi i zagranicznymi ośrodkami kultury, a także z instytucjami – uczelniami artystycznymi, w tym z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz powołanie Instytutu Bajki dowodzą, że uznanie dla dorobku Europejskiego Centrum Bajki i dla wysokiej jakości jego propozycji, jest powszechne i nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Szanowny Panie Marszałku,

próba zmiany rzeczywistości peryferyjnej poprzez kulturę jest dziełem delikatnym, wymagającym uwagi, czułości a zarazem przykładem o znaczeniu światowym. Wymaga stabilnej instytucji i świadomego swojej misji dyrektora. Taki właśnie urzęduje dziś w Pacanowie, dokonuje trudnej rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki o Park Bajki, ma plany strategiczne na kilkanaście lat naprzód i szamocze się z codziennymi problemami życia na wsi i z nie zawsze pełnymi zaangażowania pracownikami, którzy po zwolnieniu używają łatwych pomówień.

Dlatego też od Pana jako gospodarza Regionu, odpowiedzialnego za opiekę nad instytucjami kultury i sztuki – ale także za ogólnopolską opinię o Centrum jako ośrodku edukacyjnym i kulturotwórczym – z nadzieją oczekujemy jasnej deklaracji podtrzymania wsparcia dla prowadzonej przez Karolinę Kępczyk instytucji, miejsca wyjątkowego i niezwykle cennego dla twórców i dla odbiorców kultury i sztuki dziecięcej. Za niedopuszczalne uznalibyśmy jednak stoczenie się tej instytucji w otchłań komercji lub w kierunku lokalnego domu kultury, omijanego szerokim łukiem przez zawiedzionych i rozgoryczonych turystów.

Z wyrazami szacunku – sygnatariusze:

 1. Waldemar Dąbrowski, Minister Kultury w latach 2002-2005
 2. Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 3. Edward Nowak, wiceminister gospodarki
 4. prof. Małgorzata Omilanowska, była Minister Kultury
 5. Beata Oczkowicz, była wiceminister w Ministerstwie Obrony Narodowej i dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
 6. Józef Szczepańczyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w latach 1998 – 2001, b. poseł na Sejm RP
 7. Jolanta Tyjas, radna sejmiku województwa świętokrzyskiego, członkini komisji kultury w sejmiku województwa świętokrzyskiego, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Rekreacji we Włoszczowie 
 8. Arkadiusz Bąk, Radny Województwa Świętokrzyskiego, były wiceminister Gospodarki, Przewodniczący Sejmiku Województwa V Kadencji.
 9. Małgorzata Kowalińska była dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
 10. Jacek Kowalczyk, wieloletni dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
 11. Agata Binkowska, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w poprzedniej kadencji Pani Marszałek nadzorująca kulturę w województwie świętokrzyskim
 12. Janusz Kowalczyk, Łódź
 13. dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, badacz sektora kreatywnego w Polsce i na Świecie
 14. dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 15. dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec Instytut Historii Uniwersytet Śląski w Katowicach
 16. Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych 
 17. dr Anna Myślińska, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział w Kielcach
 18. dr Monika Bator UJK w Kielcach
 19. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
 20. dr Beata Mazurek-Kucharska, Warszawa, (doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; wykładowca i koordynator modułu Managerial Skills na studiach Master of Business Administration (University of Central Lancashire, Lubelska Szkoła Biznesu) oraz na studiach podyplomowych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej i w Akademii Leona Koźmińskiego.Lider, ekspert i recenzent projektów badawczych.
 21. Małgorzata Stańczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie
 22. Stanisław Stańczyk, pierwszy dyrektor ECB
 23. Jakub Ciećkiewicz, dziennikarz, pisarz, fotograf
 24. Yvette Poplawska,
 25. Yvette Popławska, dziennikarka, poetka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Virtualia Art w Belgii
 26. Marzena Sobala- dziennikarz
 27. Beata Bruggeman-Sękowska, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Dziennikarskiego i Centrum Europy Środkowo-Wschodniej w Holandii: Communications-Unlimited.nl
 28. Katarzyna Vanevska, pisarka, doktor nauk społecznych
 29. Rodzina Osieckich, artystów plastyków, gm. Pacanów
 30. Jan Przypkowski, dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 31. Piotr Maciej Przypkowski, dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie w latach 1976-2017
 32. Misiak Witold
 33. Misiak Marta – Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” – Busko Zdrój
 34. Jarosław Ptaszkiewicz z Zespołem MiniEuroland, Kłodzko 
 35. Zofia Augustyńska-Martyniak, Fundacja im.Zofii Rydet
 36. Inż. Stefan Rachwalski Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Krakowie wraz z Zarządem Fundacji 
 37. Tomasz Sobczak, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Członek Zarządu Fotoklubu RP, fotografik, nauczyciel
 38. Tadeusz Kołodziej Stowarzyszenie Diamenty Powiśla w Oblekoniu, gmina Pacanów
 39. Stanisław Korbaś, Prezes Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu, gmina Pacanów
 40. Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Oblekoniu, gmina Pacanów 
 41. Dariusz Kobylański, wiceprezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego
 42. Leszek Palus, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA
 43. KSIĄŻKI w Oświęcimiu
 44. Mariola Talewicz, zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
 45. Zbigniew Juda, Honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów, były Przewodniczący Rady Gminy Pacanów
 46. Artur Cygan, wicewójt gminy Solec Zdrój, Prezes Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie z siedzibą w Busku Zdroju
 47. Monika Szafraniec Komitet Obrony Demokracji 
 48. Krzysztof Dziekan, były radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, przedsiębiorca, Zielonki, gmina Solec Zdrój 
 49. Jacek Tarkowski, przedsiębiorca, właściciel Winnicy Zbrodzice
 50. Jerzy Postrach Jędrzejów – przedsiębiorca
 51. Tadeusz Wincenty Ura, właściciel „Hotelu Pod Świerkiem” w Busku-Zdroju
 52. „Zajazd OAZA” Halina Mądra z Oleśnicy
 53. Anna Martirosyan, przedsiębiorca, branża turystyczna Erywań, Armenia 
 54. Ewa Jamińska
 55. Tomasz Zdanowski
 56. Michalina Zdanowska
 57. Jolanta Zdanowska
 58. Wiesława Mrówka, Pacanów
 59. Michał Gołąb
 60. Katarzyna Siwiec
 61. Anna Zielińska
 62. Henryka Ścipniak
 63. Dorota Ścipniak
 64. Joanna Lewandowska
 65. Elżbieta Cybulska
 66. Robert Cybulski
 67. Zofia Wieczorek
 68. Katarzyna Nurek, Pacanów
 69. Łukasz Sekuła, Pacanów
 70. Aneta Sekuła, Pacanów
 71. Wiesława Wieczorek, Pacanów
 72. Paweł Wieczorek, Pacanów
 73. Ewelina Wieczorek, Pacanów
 74. Paweł Koziara
 75. Tamara Mróz Pacanów
 76. Maciej Mróz Pacanów
 77. Bartłomiej Mroz Pacanów
 78. Jarosław Bereza Pacanów
 79. Marcin Czaja
 80. Jadwiga Gawron
 81. Zbigniew Gawron
 82. Barbara Suska
 83. Kinga Orłowicz
 84. Bogdan Orłowicz
 85. Magdalena Nowicka
 86. Jarosław Nowicki
 87. Otylia Wieżyńska-Postrach Jędrzejów- emerytowany lekarz
 88. Emilia Król, Kielce 
 89. Grzegorz Lewiński,  Pacanów
 90. Anna Szulik, rodowita pacanowianka
 91. Ewa Mastalerz
 92. Przemysław Dryndos
 93. Katarzyna Dryndos
 94. Piotr Sepioło, Nowa Słupia 
 95. Barbara Gierszewska
 96. Jan Gierszewski
 97. Katarzyna Cudna
 98. Sławomir Cudny
 99. Ewa Czech
 100. Anna Nowicka
 101. Anna Leśniak
 102. Mirosław Leśniak
 103. Agnieszka Wierzbicka-Baxter, Szydłów
 104. Elżbieta Szlęk
 105. Anna Tułak
 106. Anna Trzcińska, nauczycielka
 107. Józef Szulik 
 108. Jarosław Bukowski
 109. Joanna Trzepiecińska, aktorka, Warszawa 
 110. Aleksandra Lipińska
 111. Jolanta Szymańska
 112. Ryszard Pomorski
 113. Janina Chabinka Kielce
 114. Halina i Zbigniew Kępczyk z Kielc, rodzice
 115. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich podpisuje, pozdrawia i trzyma kciuki
 116. Grzegorz Pańtak, choreograf, tancerz
 117. Łukasz Narolski
 118. Magdalena Maserak-Narolska
 119. Maciej Nowicki

Do pobrania poniżej

6 thoughts on “List otwarty w sprawie odwołania dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Karoliny Kępczyk

 1. Karolino,
  myślę, że ludzie mądrzy widzą i doceniają wszystko, co zrobiłaś w Pacanowie.
  Dziękuję Ci za wspólne inicjatywy i energię, którą zawsze się z nami dzieliłaś.
  Jestem z Tobą.
  Marzena Marczewska

 2. Szanowni Państwo w pełni popieram List do Marszałka w obronie dyr. Karoliny Kępczyk.
  Pragnę przypomnieć, że moja prywatna firma „Restrukturyzacja” opracowała w 2005 roku koncepcję Europejskiego Centrum Bajki a następnie wniosek na podstawie którego pozyskane zostały ogromne środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę Europejskiego Centrum Bajki. Była to pierwsza edycja tego typu środków w Polsce. Byłem także autorem strategii ECB od początku powstania, także tej na lata 2013-2020. Wielokrotnie bywałem w Pacanowie doradzając i podziwiając niezwykłe zaangażowanie pani dyr. Karoliny Kępczyk.
  Europejskie Centrum Bajki to unikatowy projekt nawet na skalę światową, powstały w małej gminie w Świętokrzyskiem, z wyobraźni jej twórców i animatorów, wsparcia mieszkańców oraz władz gminy i województwa i wielkiej pracy jego menedżerów i pracowników ECB.
  Nie byłem w Pacanowie już od dłuższego czasu i nie miałem świadomości, że zbierają się czarne chmury nad Pacanowem i tym pięknym projektem, który może stanowić jego chlubę. Jestem do Państwa dyspozycji , o ile tylko mogę pomóc w ochronie tego niezwykłego dzieła.

 3. Pani Dyrektor Karolina Kępczyk jest osobą kreatywną i odpowiedzialną. Z wielkim zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków służbowych. Zrobiła wiele dobrego dla samego Pacanowa. Promuje Pacanów jak może w kraju i za granicą poprzez częste wyjazdy z Koziołkiem oraz na stronach internetowych. Bywałam wcześniej z grupami turystów w Pacanowie i obecnie kiedy powstał Europejskie Centrum i różnica jest kolosalna. Miło jest obecnie odwiedzać ” EUROPEJSKI PACANÓW ” . Wymagało to z pewnością dużego wkładu pracy ze strony Pani Dyrektor. Przykro będzie, gdy Pani Karoliny Kępczyk tam zabraknie. To krzywdząca decyzja !

 4. Karolina twoja praca w ECB jest wielka, sama jesteś wulkanem energii, motywujesz ludzi wokół do kreatywności i pracy na rzecz regionu , podziwiam . Obiema rękami podpisuje się pod listem otwartym.

 5. Popieramy i wspieramy działalność Pani dyr. Karoliny. Liczymy że uda się obronić Ją na dotychczasowym stanowisku…Powodzenia
  Busko Zdrój

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *