Konkurs dziennikarski portalu Pacanow.online

Aktualności Gorący temat

Z okazji pierwszej rocznicy istnienia portalu Pacanow.online redakcja ogłasza konkurs otwarty na tekst dziennikarski (artykuł problemowy, sylwetkę, reportaż lub wywiad) prezentujący zmiany zachodzące w gminie Pacanów, powiecie buskim lub woj. świętokrzyskim – które mają istotne znaczenie dla przyszłości mieszkańców regionu.

Zmiany pozytywne – związane z działalnością gospodarczą, turystyczną, kulturalną, edukacją i życiem społecznym lub negatywne – wynikające z migracji do miast, spadku dzietności, wyjazdów za granicę, a na miejscu: szkodnictwa społecznego, zaniechania, wyuczonej bezradności, bierności i niechęci do zmiany.

Podpisane prace, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs dziennikarski” należy składać w sekretariacie redakcji: 28-133 Pacanów,
ul. Makuszyńskiego 1, do dnia 10 czerwca 2019 roku lub przesyłać na adres mailowy: kuba@pacanow.online, (decyduje data wpływu.) W przypadku zgłoszeń niepełnoletnich, wymagamy zgody rodziców lub opiekunów.

Nagroda: wysokiej klasy telefon komórkowy.

Teksty zostaną oceniane przez profesjonalne jury, w skład którego wejdą przedstawiciele mediów, a wyniki ogłosimy 30 czerwca 2019 roku na łamach Pacanow.online. Najlepsze prace zostaną opublikowane.

Dziennikarze do piór!

Jakub Ciećkiewicz, redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *