Groźne przymrozki

Aktualności Gorący temat

W terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. rolnicy poszkodowani wskutek przymrozków wiosennych mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.
Wypełniony wniosek można wysłać na adres e-mail: ug@pacanow.pl, rolnictwo@pacanow.pl lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem.
We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki z podziałem na uprawy, zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).
Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.
Do składanego wniosku rolnik dołącza:
· kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2020r, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
· w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć zaświadczenie
o ilości zwierząt wydane przez ARiMR (każdy rolnik ma możliwość wydruku danych dot. zwierząt ze strony internetowej IRZ · System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt https://irz.arimr.gov.pl/)
Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub na biurze podawczym UMiG Pacanów.
UG Pacanów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *