Geodezyjny bubel w Wójczy

Aktualności Gorący temat Nasza okolica

Od pewnego czasu nasilają się pytania i zgłaszane są wątpliwości w stosunku do prowadzonej przez grupę geodetów aktualizacji granic działek na terenie miejscowości Wójcza i Wójeczka.

Z przedstawianych przez właścicieli posesji urzędowych wyrysów posiadanych działek to co przedstawiają prowadzący aktualizację nijak ma się do rzeczywistości. Okazuje się bowiem, że przykładowo uzyskane pozwolenie na budowę na podstawie wypisu z geodezji w Busku-Zdroju o wielkości działki i  jej granicy, który jest aktualny w obrocie prawnym – dziś po przeprowadzonej aktualizacji wytycza granicę przez środek domu czy innej zabudowy, przesuwa granicę pól uprawnych w jakiś nieracjonalny sposób odbiegający od wyrysów, które posiadają właściciele.  

W zawiązku z wieloma wątpliwościami i protestami zgłaszanymi przez część mieszkańców Wójczy i Wójeczki w odniesieniu do prowadzonej aktualizacji granic działek geodezyjnych informujemy, że po wyjaśnieniu udzielonym przez naczelnika Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju mgr inż. Henryka Krzyżańskiego sytuacja przedstawia się następująco. Wspomniane regulacje geodezyjne prowadzi firma na terenie czterech gmin powiatu buskiego na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Gmina Pacanów i Starostwo Buskie nie są stroną tego postępowania. Zatem wszelkie zastrzeżenia i skargi na czynności firmy należy kierować do biura Głównego Geodety Kraju za pośrednictwem Starostwa w Busku-Zdroju, które w swej strukturze administracyjnej posiada Wydział Geodezji. Tu też prosimy o składanie na piśmie zastrzeżeń, które będą przekazywane do Warszawy.

(RG)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *