Rola kultury w Pacanowie

Aktualności

Budżet Gminy Pacanów na rok 2018 to 29, 5 mln zł  (zaplanowane wydatki: 31,2 mln). Na oświatę przeznaczono 13 mln, na pomoc społ. 9, 4 mln, administracja pochłonie 3, 0 mln, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,9 mln, drogi 1,0 mln, bezpieczeństwo 214 tys. Na kulturę zaplanowano zaledwie… 510 tys. zł.

To ciekawe, bo w Strategii Rozwoju Gminy kultura (czyli ECB) i agroturystyka stanowią dwa czynniki mające budować alternatywną przyszłość regionu. A głównym wnioskiem, jaki wypływał ze Świętokrzyskiego Forum Gospodarczego (21 VI 2018) była konieczność ucieczki do przodu, a więc budowy w ramach partnerstwa prywatno – publicznego nowych parków tematycznych wokół ECB i przekształcenie Centrum w europejskiej klasy atrakcję, a równocześnie regionalny ośrodek turystyczny. Za konieczne uznano także tworzenie małych, tanich, lokalnych atrakcji. Ta strategia wymaga pełnej współpracy samorządu, miejscowego biznesu i zaangażowanych mieszkańców. W przeciwnym razie, w ciągu najbliższych lat, wygaśnie zainteresowanie ECB, a wraz z nim szansa rozwojowa Gminy Pacanów. No tak, ale w Forum, obok wójta, uczestniczył tylko jeden radny!

Doprecyzujmy budżet: 9,4 mln to środki z opieki społecznej pochodzące głównie z budżetu państwa, których nie można przeznaczyć na inny cel. W tym 4,6 mln program „,500 plus”. A 13 mln,  przeznaczone na oświatę, zawierają w sobie 4,5 mln zł na przedszkole samorządowe. Mimo to, kultura, a więc przyszłość, wciąż pozostaje na ostatnim miejscu.

1 thought on “Rola kultury w Pacanowie

  1. „zaledwie 510 tysięcy” Z tego 360 tysięcy dla ECB i na kulturę dla mieszkańców całej gminy zostanie 150 tys. ECB :pożera” ponad dwukrotność kwoty jaka jest przeznaczana na świetlice, stowarzyszenia i koła gospodyń. Coś tu nie tak. ECB miało przynosić zyski i służyć mieszkańcom- inwestorom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *