ECB – miejsce, gdzie zaczyna się wyobraźnia

Aktualności Centrum Bajki

(List do portalu)

Kultura jako element wspierający poszczególne miejscowości, regiony i państwa, ma niezwykle duży wpływ na  rozwój ekonomiczny i społeczny. Często mówi się, że kultura jest dźwignią rozwoju społeczeństwa – nie tylko w wymiarze duchowym, ale i gospodarczym.  Służy budowaniu kompetencji społecznych, kształtuje potrzeby ludzi, buduje więzi lokalne, wpływa na zasobność mieszkańców. Specjaliści wskazują, że poważną przeszkodą w efektywnym wykorzystywaniu potencjału danych miejscowości bywa zazwyczaj dosyć niski poziom finansowania publicznego i prywatnego przedsię­wzięć z obszaru kultury i przemysłów kreatywnych. Wynika to bez wątpienia nie tylko ze słabości finansowej podmiotów i osób działających w omawianym sektorze, ale także z nieuświadamiania sobie przez władze lokalne możliwości, jakie uwalniane są w działaniach kulturotwórczych.

            Należy także wziąć pod uwagę, że poziom finansowania (w formie sponsoringu, mecenatu) kultury przez biznes prywatny i publiczny jest w Polsce niewielki (niewykształcenie w warunkach transformacji poczucia, że kultura jest ważna dla każdego obywatela). To znowu wynika w dużej mierze z braku świadomości, jak istotne znaczenie ma kultura dla roz­woju społecznego i gospodarczego. Z drugiej strony, wszyscy widzimy, że rozwój regionu świętokrzyskiego w ostatnich latach następuje głównie dzięki kulturze, co zwłaszcza w sytuacji upadku miejscowego przemysłu oznacza, że wypracowanie odpowiedniej strategii, np. w zakresie tzw. przemysłów kreatywnych może poważnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną całego regionu (a także poszczególnych miejscowości). Przemysły kreatywne (przemysły kultury, gospodarka kreatywna) potwierdzają fakt, że to właśnie kultura może być traktowana jako jedno ze źródeł wzrostu gospodarczego (np. sztuki wizualne, media i rozrywka: film, sektor audiowizualny, turystyka kulturowa; design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama itd.). Propagowanie regionu świętokrzyskiego jako terenu atrakcyjnego turystycznie wymaga więc podjęcia działań, które sprawią, że region będzie nie tylko zachęcał do odwiedzin swymi walorami naturalnymi, ale także odpowiednio realizowaną polityką kulturalną i atrakcyjnymi ofertami dotyczącymi propozycji efektywnego zagospodarowania wolnego czasu.      

            Z raportu Jak się żyje w najmniejszych polskich miastach? (oprac. Marta Bierca, Magdalena Chojnowska, Agata Grabowska, Piotr Pieńkos, Marta Szycman i Oskar Żyndul, Warszawa 2017) wynika, że  Polska jest przede wszystkim wiejska i małomiasteczkowa: ok. 13% Polaków, czyli około 5 milionów, mieszka w najmniejszych miastach (do 20 tys. mieszkańców). Badania pokazały sytuację mieszkańców małych miejscowości i ich podstawowe problemy, do których należą: utrata znaczenia miejscowości (np. związana z upadkiem miejscowego zakładu), masowe wyjazdy ludzi młodych, brak miejsc pracy, brak odpowiedniej oferty kulturalnej i rozrywkowej, brak infrastruktury turystycznej, brak wsparcia wydarzeń kulturalnych przez lokalny biznes.

            Wydaje się więc, że miejsce, jakim stało się ECB, powinno władzom lokalnym w pełni uświadamiać, że odpowiednio przemyślana i zorganizowana infrastruktura turystyczna może znakomicie służyć lokalnej społeczności i to we wszystkich zakresach: od oferty kulturalnej (ECB to miejsce wydarzeń organizowanych dla wszystkich, niezależnie od wieku), poprzez generowanie miejsc pracy i wspieranie lokalnych przedsiębiorców, do stworzenia potężnego lokalnego przedsiębiorstwa obsługującego turystów (1. produkcja i sprzedaż pamiątek – także zdalna; 2. działalność wydawnicza – książeczki dla dzieci – z wykorzystaniem opowieści lokalnych twórców; 3. produkcja filmowa, np. bajki z dziecięcymi aktorami; produkcja spożywcza, np. naturalne słodycze z Pacanowa, bazujące na lokalnych składnikach – polecane przez postaci bajkowe; 4. produkcja słuchowisk – bajki z Pacanowa- z wykorzystaniem lokalnych teatrów amatorskich; 5. działalność restauracyjna – od zdrowej żywności do „Pacanowskiej Burgerowni” – znowu z lokalnymi składnikami; 6. działalność hotelarska, np. agroturystyka dla rodzin z dziećmi, z zapewnieniem zdrowego jedzenia, zajęć w ECB, rozrywek sportowych; 7. działalność sportowa i rekreacyjna (parki linowe, trasy „szukania skarbów” itd.); 8. tworzenie gier dla dzieci itd.) Pomysłów na wykorzystanie bazy ECB może być mnóstwo, ale lokalne władze i mieszkańcy muszą widzieć potencjał ECB i umiejętnie wspierać tę instytucję. Należy zaznaczyć, że prawie wszystkie wymienione wyżej działania można prowadzić także w Internecie (sprzedaż online, gry online, portal z bajkami itd.), co sprawia, że możliwości budowania marki „Pacanów” (z wykorzystaniem ECB) są nieograniczone.

            Chcę również wyraźnie zaznaczyć, że ECB jest miejscem szczególnym przede wszystkim ze względu na swoją misję. To miejsce budujące dziecięcą wyobraźnię, otwierające na kulturę, wychowujące do kultury najmłodszych mieszkańców Polski. ECB daje dzieciom kapitał, który będzie im towarzyszył przez całe życie, wpływając na rozbudzanie zainteresowania nauką i kulturą, na kształtowanie twórczego podejścia do życia.

            Imprezy i wydarzenia organizowane przez ECB są adresowane nie tylko do turystów, ale także do najmłodszych mieszkańców Pacanowa i okolic. Myślę, że rola ECB w inicjowaniu i prowadzeniu różnorodnych działań  edukacyjnych (współpraca z uczelniami, organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, lektoratów języków obcych, warsztatów kształtujących kreatywność: pisania, tworzenia komiksów, ilustracji do bajek, zajęć aktorskich, tanecznych i sportowych, ogólnopolskich imprez (z postaciami bajkowymi itd., transmitowanych w ogólnopolskich mediach), warsztatów wspierających przedsiębiorczość i aktywność obywatelską jest nieoceniona. Albowiem to „wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz.” (George Bernard Shaw). Przedstawicielom władz lokalnych życzę właśnie takiej sprawczej wyobraźni i docenienia szansy, jaką im daje ECB.

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *