Debata mieszkańców w ECB

Aktualności Gorący temat

Niedzielne spotkanie mieszkańców miasta i gminy Pacanów (9.02.20) zdominowała dyskusja o zmianach jakie zachodzą w ich bezpośrednim sąsiedztwie i chociaż generalnie są to zmiany bardzo korzystne, dobrze wróżące na przyszłość, to jednak np. podczas prac remontowych ludzie muszą pogodzić się z czasowymi niedogodnościami, co wielu z nich denerwuje.

Podstawowy problem, to wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Karskiej. Nie tylko dla samochodów, ale także dla ruchu pieszych. Konieczność zamknięcia przejazdu zdziwiła niektórych uczestników spotkania do tego stopnia, że kwestionowali legalność prowadzonych prac i inspektor nadzoru dwukrotnie próbował im pokazywać zezwolenie z Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju.

A jednak! Jest poważny powód. W pasie drogowym ul. Karskiej, musi wkrótce nastąpić: przebudowa wodociągu, gazociągu, przebudowa i budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa schodów i zespołu wejściowego do ECB,  budowa skate-parku, przebudowa nawierzchni oraz stworzenie połączenia komunikacyjnego ECB z Parkiem Bajki Polskiej. – Wszędzie dokoła stoi ciężki sprzęt, w każdej chwili może osunąć się ziemia. Dlatego, aby zapobiec wypadkom  rozebrano chodnik, którym dzieci chodzą do szkoły. Właśnie w trosce o uczniów! – wyjaśniał inż. Andrzej Stępień, inspektor nadzoru budowlanego.  – Zatwierdzony projekt przewiduje prace na całej szerokości drogi.

Przebudowa ulicy Karskiej całkowicie zmieni jej strukturę i charakter. Prace są prowadzone obecnie na głębokości 4,5 metra, ziemia jest wybierana aż do ogrodzenia ECB, następuje pełna wymiana gruntu. Takiej inwestycji nie da się zrealizować po kawałku. Trzeba ją przeprowadzić raz, a dobrze. O zrozumienie sytuacji prosiła na spotkaniu Karolina Kępczyk, dyrektor ECB, występująca też w roli inwestora.

Co dalej? Kiedy wymiany instalacji zostaną wykonane,  nowa, kostkowa nawierzchnia zostanie podniesiona o 20 cm. Powstanie próg zwalniający o długości 100 metrów, a ruch kołowy zaczną regulować wysuwane spod ziemi metalowe pachołki. – Gdy turyści będą się wybierali do Parku Bajki, podczas Festiwalu Kultury Dziecięcej i innych 40 wydarzeń kulturalnych, droga będzie wyłączana z ruchu kołowego. Po zakończeniu prac budowlanych przywrócony zostanie ruch pieszy – wyjaśniła dyrektor Karolina Kępczyk.

Dlaczego słupki, a nie światła? Co z objazdami? – mimo, że sprawa na gminnej agendzie nie pojawiła się po raz pierwszy, dyskutanci wydawali się zdezorientowani. Jednoznaczne jest stanowisko Starosty Buskiego i Burmistrza Pacanowa: brak środków w budżetach na zorganizowanie przejścia dla pieszych ze światłami.

– Obecnie, objazd odbywa się ul. Krótką do ul. Radziwiłłówka, co wymaga nadłożenia drogi po wąskich uliczkach, czasem pozbawionych chodników – narzekał radny Michał Kumoń.  – Sam boję się o dzieci. A przecież, jako radny, powinien chyba wiedzieć. – O potrzebie przygotowania objazdów jako radni wiedzieliśmy od 2017 roku, nic w tym zakresie nie zrobiono – kontynuował Kumoń. 

Burmistrz Wiesław Skop polał oliwę na wzburzone fale, wyjaśniając, że samorząd ma plan poszerzenia wąskich gardeł i rozbudowy wielu newralgicznych ulic (m.in. Krótkiej, Radziwiłłówki, a Beszowskiej – nawet do 5 m. szerokości), w celu upłynnienia ruchu. – Będzie więc lepsza perspektywa wjazdu i opuszczania miasta, a także lepszy dojazd do szkoły i przedszkola samorządowego.

Co do słupków, które wzbudziły kontrowersje, Wiesław Skop uznał, że sprawa ta ma charakter techniczny i musi zostać wypracowane salomonowe rozwiązanie satysfakcjonujące mieszkańców, a także zapewniające bezpieczeństwo turystom. Jest na to czas, prace ciągle trwają.

Sporo mówiono o parkingu mającym powstać przy ul. Szkolnej na miejscu dawnego przedszkola. – Do Pacanowa nadciąga armagedon turystyczny – ostrzegał Wiesław Skop. – Przewidujemy przyjazd 2000 turystów dziennie. Dlatego, jeśli nie będzie naboru wniosków unijnych, samorząd sam udźwignie koszt prac modernizacyjnych, przekraczający 500 tys. zł. Parking dla mieszkańców oraz gości będzie przewidziany tylko dla samochodów osobowych, z zatoką dla autobusu, który wysadzi i odbierze turystów, zostanie zachowana szata roślinna.

Kolejne sprawy miały charakter cząstkowy i koncentrowały się głównie wokół ekologii. Ostatnio zadymienie w Pacanowie osiągnęło 287 procent, czyli było większe niż w Krakowie. Samorząd – zwracając uwagę na zdrowotne skutki palenia w tzw. „kopciuchach” (kobiety w ciąży mogą poronić, wszyscy dostać raka), zamierza dofinansować wymianę pieców na gazowe kwotą 2 lub 3 tys. zł. Uchwała rady miasta jest w przygotowaniu.

Kolejna kwestia eko to segregacja. Nasz portal, wspierając lokalny samorząd, opublikował listę produktów, które powinny trafiać do odpowiednich worków. – Najgorzej jest z czarnymi – wyjaśniał Wiesław Skop – Obecność jednej puszki po piwie, buta, czy konserwy powoduje natychmiast naliczenie opłat karnych.

Ostatnia sprawa z tej serii to inwestycja (za 14 mln) w ochronę środowiska w Słupi. Środki są przeznaczone na kanalizację i modernizację oczyszczalni ścieków.

Miłe drobne informacje: nastąpi modernizacja ul. Prof. St. Pytko, ze środków rządowego programu usuwania skutków nawalnych deszczów.

Co się nie uda? Nie zostanie położony nowy chodnik na ul. Dr Gałązki i nie będzie remontu ul. Stopnickiej.

Ostatnia kwestia to starania gminy o Klub Seniora – miejsce integracji ludzi starszych, którzy pragną się spotkać, wspólnie spędzić czas, wypić lampkę wina, albo kieliszek nalewki, co w Europejskim Centrum Bajki, czy Urzędzie Gminy, ze względu na publiczny charakter tych instytucji,  jest niemożliwe. Samorząd czyni starania o adaptację budynku dawnego posterunku policji przy. ul. Szkolnej. Remont byłby wykonany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Nasuwa się tylko pytanie czy miejsce stworzone ze środków publicznych nie będzie miało charakteru publicznego?

Jak widać wiele dobrego dzieje się w Pacanowie. I wszystko się zmienia!

1 thought on “Debata mieszkańców w ECB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *