Czas modernizacji

Aktualności Rozważania Zbigniewa Judy

Rozwój Gminy Pacanów, rozważania Zbigniewa Judy z dnia 17.06.2019 r.

Ponownie wracam do spraw dróg i ulic w Pacanowie. Temat o tyle prosty do opisania, że dotyka każdego z nas codziennie. Z tych też względów wracam do niego kolejny raz licząc, że głos mój w tej sprawie zostanie wysłuchany. O ile na wysłuchanie nie zasługuje to przynajmniej niech pobudzi władze do podjęcia działań w tym zakresie. Zaniedbania się nawarstwiły i powstały nowe okoliczności, które wymuszają poszukiwanie rozwiązań przystających do miasta.

          Poruszam sprawę nie w kolejności ważności lub pierwszeństwa podjętych działań. Kolejność ta wyznacza moja spostrzegawczość i może być ona dowolnie dostrzegana i oceniania przez władze i Czytelników. Najważniejsze będzie jednak to czy działania zostaną podjęte i w jakim zakresie. Zdaję sobie sprawę z tego, że środki i jeszcze raz środki warunkują działania, ale ich niedostatek nie może być powodem bezczynności lub zaniechań.

          Chcę z całą mocą podkreślić, że na terenie Pacanowa w części północnej,  co najmniej 3 drogi wewnętrzne winny być przebudowane, nazwane ulicami i być bardziej użyteczne niż dotychczas. O nich już wspomniałem w poprzednich rozważaniach.

          Nie tylko marzy mi się, ale jest taki wymóg i potrzeba, żeby na wlotach i wylotach ulic umieścić tablice z ich nazwami. A propos nazw. Są w Pacanowie w większości nazwy ulic ponadczasowe – od wieków i na wieki, i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ale dobrym rozwiązaniem byłoby też podzielenie długich ulic, jak na warunki Pacanowa, na krótsze np. dwie ulice. Może to dotyczyć ul. Słupskiej, ul. Biechowskiej, Radziwiłłówki, Stopnickiej i może innych. Takie przebudowy wymagają środków, ale przy zmianach kompleksowych można je wziąć pod uwagę.

          Aż boję się wspomnieć o nawierzchniach ulic, które prawie w całości wymagają różnego rodzaju remontów. Ale od jakości nawierzchni dróg i ulic zależy bezpieczeństwo obywateli.

          Rozwiązania, o których wspominam, a zwłaszcza zachęta do przebudowy dróg na ulice w części północnej wpłynęłyby na zmniejszenie ruchu w rynku i w okolicach ECB.

          I na zakończenie sprawa ścieków – odpływu wód deszczowych na ulicy Biechowskiej i Słupskiej. Tą kwestię można by skwitować jednym określeniem – nie przystoi?

          Wody z ulicy Biechowskiej od Rynku ściekają do rowu wzdłuż nowej ulicy prof. Stanisława Pytko. Jeszcze kilka lat wcześniej rów ten był skandalem. Trzeba go przebudować, uwolnić od drzew i krzewów, odkryć i wtedy nasunie się rozwiązanie, a może być ich kilka. Chodzi tylko o to, aby były estetyczne i nie zagrażały nieczystością lub epidemią. I właściwie to samo dotyczy tych samych ścieków przejmowanych na ul. Słupskiej. Chociaż jest tu poprawa w stosunku do lat dawnych, ale obecna sytuacja miasta Pacanowa wymaga modernizacji w dziedzinie ścieków.

          I tyle co w wielkim skrócie chciałem powiedzieć. Wydaje się, że przywrócenie dla Pacanowa praw miejskich przyniosło nowe wyzwania. Miasta jednak prosperują w takich samych warunkach jak wsie, ale nie w tych samych. Stąd wydaje mi się jest potrzeba nowego spojrzenia na rozwój Pacanowa bez uszczerbku dla wiosek, ale z pewnymi preferencjami.

Powstaje pytanie z jakimi preferencjami, by nie robić podziału miasto – wieś. W tym względzie władze gminy, ale i różne instytucje winny korzystać z doświadczeń gmin, które ten temat już przerobiły i przyjęły szczęśliwe rozwiązania.

          Myślę także, że społeczne włączenie w te i jeszcze inne działania władz, szerokich rzesz społeczeństwa, organizacji społecznych i stowarzyszeń będzie dużą pomocą.

          Sztuką władz i rządzących jest dobra wola oraz chęć i potrzeba wewnętrzna do współpracy i korzystania z pomocy dla spraw wspólnych – naszych.

          Tego życzę bardzo serdecznie dla dobra i rozwoju Pacanowa i całej gminy. Pamiętać musimy także, że Pacanów leży w gminie Pacanów i ze względu na swą rangę ma służyć rozwojowi miasta, ale i całej okolicy.

Z wyrazami szacunku, Zbigniew E. Juda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *