Rządzą „Kępianki”

W sołectwie – Kępa Lubawska – wyróżniającym się w gminie z organizacji kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich „Kępianki” rządzić będzie nadal sołtys Andrzej Nega. Wprawdzie decyzje i wszelkie ustalenia podejmuje Pan Andrzej z Radą Sołecką ale poprzedzone są konsultacjami z … dynamicznymi kobietami skupionymi wokół „Kępianek”. To one nadają kierunek działania, organizują różnego rodzaju spotkania […]

Czytaj więcej

Wybory w ugorach

W najbardziej wysuniętym na zachód gminy sołectwie Zołcza Ugory  na swoim stanowisku pozostała dotychczasowa Pani sołtys, operatywna, dynamiczna a przy tym szalenie sympatyczna osoba – Ewa Przybyła, a pomagać jej będzie Rada Sołecka w składzie: Zofia Mazur, Anna Kasperek, Rafał Doktór.  W sołectwie Rataje Słupskie, nie było dyskusji, kto ma prowadzić sprawy sołectwa. Piastujący funkcję […]

Czytaj więcej

Zmiany w Grabowicy

W sołectwie Grabowica podziękował mieszkańcom za 17 lat zaufania i pomoc w prowadzeniu sołectwa dotychczasowy sołtys Sławomir Płachta. Postrzegany jako jeden z najbardziej wyważonych w sądach, opiniach, podejmowanych działaniach, wśród sołtysów gminy. Poprosił o zmianę, gdyż nadszarpnięte zdrowie pracą w gospodarstwie rolnym wymaga „remontu” i piastowanie funkcji może zaważyć na poprawności działania wspólnoty. W związku […]

Czytaj więcej

Dziewiąta kadencja

30 I w sołectwie Rataje Karskie lokalna społeczność wyraziła ogromny szacunek i uznanie dla sołtysa Kazimierza Stolarskiego, który zajmuje swój urząd już osiem kadencji. Ten niezwykle sympatyczny 81-letyni mężczyzna, operatywny, pomocny ludziom, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych w sprawach dotyczących jego sołectwa, otrzymał pełne poparcie do kontynuowania swojej misji (tak też traktuje nałożone na […]

Czytaj więcej

Dorota Zalewska w Biechowie

28 stycznia wybory odbyły się w sołectwach Biechów i Podwale. W Biechowie po rezygnacji z reelekcji dotychczasowego Łukasza Kapusty, zaakceptowana została w głosowaniu jedyna kandydatura Doroty Zalewskiej i ona przejmie obowiązki kierowania sołectwem. Pomagać jej będzie Rada Sołecka w składzie: Barbara Mazur, Grażyna Nowicka, Henryk Lechowicz.  W sołectwie Podwale, postrzeganym jako najpiękniejszy rejon gminy, gdzie […]

Czytaj więcej

Wybory sołtysów zakończone

Sołectwo Chrzanów było ostatnim spośród tych, gdzie wybrano sołtysów i Rady Sołeckie  na kolejną już pięcioletnią kadencję. W zgodnej opinii całego środowiska gminy, wybierającego swoich przedstawicieli w sołectwach, po zmianie długości kadencji samorządowców z czterech na pięć lat, tu też sołtys i rada sołecka będą funkcjonować pięć lat do następnych wyborów. 5 lutego głosowania odbyły […]

Czytaj więcej

Dzieci rządzą Centrum Bajki

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki zainaugurowała II kadencję działalności, w siedzibie ECB, w Pacanowie 3 lutego 2019 Nie wszyscy wiedzą, że pierwszą w woj. Świętokrzyskim Dziecięcą Radę Programową powołano w ubiegłym roku w ECB, instytucji kultury, której oferta jest skierowana do młodych ludzi. Zanim to nastąpiło, animatorzy przeprowadzili ogólnopolską rekrutację i wyłonili 12 ekspertów, […]

Czytaj więcej