Bezpłatna Kampania na Wójta Gminy Pacanów (3)

Aktualności

Pytanie trzecie: Jeśli zostanie Pani/Pan wójtem, jakie wyborcy mogą mieć oczekiwania w dziedzinie rozwoju kultury i turystyki w gminie Pacanów?

 

Wiesław  Mądry (KW Prawo i Sprawiedliwość ): 44 lata, mieszka w Słupi, inżynier – ogrodnik. Prowadzi rodzinne wielohektarowe gospodarstwo  rolne. Od 2007 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości, w kadencji 2006 – 2010 pełnił mandat radnego gminy Pacanów. Stawia na zrównoważony i dynamiczny rozwój gminy, która jak twierdzi  jest „wymagająca, ale równocześnie posiada bardzo duży potencjał”. Z pasji – lotnictwo, nauki przyrodnicze, biocybernetyka i technologia.

ECB dobre na wszystko

Kultura jest ważnym elementem życia codziennego, zarówno ta szeroko pojmowana jak i osobista, płynąca z głębi własnego jestestwa każdego człowieka. Turystyka? Stała się ważnym elementem społeczności lokalnej a instytucja Europejskiego Centrum Bajki winna być niezagrożonym projektem przynoszącym wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom gminy Pacanów. Poprzez rozwijanie działalności oświatowo-wychowawczej,  promowanie regionu, organizowanie Dni Kultury i Nauki, poszerzanie oferty turystycznej dla małych i dużych, organizowanie czasu wolnego w czasie wakacji i ferii zimowych. Winna być również spójnym projektem wpisującym się w strategię rozwoju gminy.

 

Wiesław Skop: Samorządowiec od 1990 roku z dużym doświadczeniem. Od 12 lat pełni funkcję wójta Gminy Pacanów. Pasjonuje go praca na tym stanowisku w ciągłym kontakcie z ludźmi. Prywatnie ojciec dwóch dorosłych córek, żona Bolesława – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Pacanowie. Wielki sympatyk młodzieży, sportu i rekreacji. W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną, siatkową  i w brydża. Dużą przyjemność sprawia mu wędkowanie  i uprawianie  działki.

Dajemy dużo, damy więcej

Jeśli uzyskamy przyzwolenie wyborców na realizację  podstaw naszego programu działania na lata 2019 – 2023 , to będziemy dążyć do zwiększenia nakładów na to zadanie. Od pewnego czasu toczy się w lokalnym środowisku dyskusja, mająca momentami charakter istotnego sporu, o wysokość partycypacji gminy w kosztach statutowej działalności ECB. Umowa zawarta 1.07. 2012 roku z Zarządem Województwa  i Marszałkiem A. Jarubasem obliguje nas do dotowania Centrum na poziomie 300 tys. złotych rocznie. Od dwóch lat przekazujemy na ten cel około 380 tys zł. z własnej inicjatywy.  Po ostatnich rozmowach z Panem Marszałkiem i Panią Dyrektor ECB  K. Kępczyk  widzę konieczność  zwiększenia udziału gminy.

ECB było i jest produktem markowym oraz szansą na rozwój Pacanowa. Nikt tego nie może podważać.  Wprowadzę do projektu budżetu na rok 2019 odpowiednio wyższą kwotę dla ECB, nie mniejszą niż 400 tys. złotych.  O ostatecznym poziomie dofinansowania zdecyduje nowa Rada Gminy w grudniu b.r. Nie chcę tu składać dalej idących obietnic, bo nie wiem, czy będę po wyborach za te sprawy odpowiedzialny.

Jeśli chodzi o kulturę środowiskową  /działalność  KGW,  młodzieżowa orkiestra dęta, wspieranie naszych licznych stowarzyszeń, wydawanie gazety lokalnej, organizacja dożynek i  uroczystości patriotycznych oraz prowadzenie biblioteki  gminnej/, to samorząd od lat zabezpiecza na te potrzeby spore środki /około 230 tys. złotych rocznie / i jestem pewien, że dalej tak będzie, bo to bardzo ważny obszar aktywności naszego społeczeństwa. Łączne wydatki gminy na szeroko rozumianą kulturę to ponad 600 tys. rocznie! To sporo i z pewnością nie powód do wstydu.


Małgorzata Mierzwa (Komitet wyborczy „Razem dla Gminy Pacanów”): Lat 44, żona, matka Kingi i Patrycji. Oprócz pracy zawodowej prowadzi z mężem Piotrem gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 7,5 ha. Jest absolwentką: Politechniki Świętokrzyskiej (zarządzanie i inżynieria produkcji), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (rachunkowość i ekonomika opodatkowania), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia,  rachunkowość), Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (prawo zamówień publicznych, administracja państwowa i samorządowa). Zarządza jako dyrektor prywatną firmą budowlaną. Jest prezesem stowarzyszenia „Z NAMI LEPIEJ” w Wójczy, sołtysem Chrzanowa, przewodniczącą Gminnej Rady Pożytku Publicznego, Kobietą Przedsiębiorczą 2015 powiatu buskiego.

Turystyka, agroturystyka

Chciałabym postawić na rozwój turystyki nie tylko w samym Pacanowie, ale także w pozostałych miejscowościach naszej gminy, w których drzemią ogromne możliwości, chociażby pod względem agroturystyki. Nasza Gmina posiada niewykorzystany potencjał gospodarstw, które przy drobnej pomocy, zarówno ekonomicznej jak i logistycznej, przekształcą się w gospodarstwa agroturystyczne. Będą one stanowić dopełnienie ale i alternatywę dla turystów odwiedzających Europejskie Centrum Bajki. Pragniemy wydobyć z mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny jak najwięcej inicjatyw i kreatywności.  Naszym celem będzie kontynuacja organizowanych obchodów rocznic i imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców w tym stworzenie cyklicznej imprezy organizowanej w kolejnych miejscowościach gminy, ale także pomoc i wspieranie inicjatyw społecznych. Musimy zadbać o aktywizację dzieci i młodzieży w sferze kultury, gdyż to oni są naszą przyszłością. Chciałabym, aby Gmina Pacanów zyskała popularność nie tylko na skalę lokalną, ale także wojewódzką czy nawet krajową, np. poprzez nawiązanie współpracy z miastami partnerskimi.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *