Bezpłatna Kampania na Wójta Gminy Pacanów (2)

Aktualności

Jeśli zostanie Pani/Pan wójtem, jakie wyborcy mogą mieć oczekiwania w kwestii:  infrastruktury i zieleni w gminie Pacanów?


Małgorzata Mierzwa (Komitet wyborczy „Razem dla Gminy Pacanów”): Lat 44, żona, matka Kingi i Patrycji. Oprócz pracy zawodowej prowadzi z mężem Piotrem gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 7,5 ha. Jest absolwentką: Politechniki Świętokrzyskiej (zarządzanie i inżynieria produkcji), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (rachunkowość i ekonomika opodatkowania), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia,  rachunkowość), Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (prawo zamówień publicznych, administracja państwowa i samorządowa). Zarządza jako dyrektor prywatną firmą budowlaną. Jest prezesem stowarzyszenia „Z NAMI LEPIEJ” w Wójczy, sołtysem Chrzanowa, przewodniczącą Gminnej Rady Pożytku Publicznego, Kobietą Przedsiębiorczą 2015 powiatu buskiego.

Ścieki, drogi, środowisko

Niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwa się zintensyfikowanie działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej a w szczególności zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy dostępu do sieciowej lub zorganizowanej infrastruktury przesyłu i utylizacji ścieków socjalno-bytowych.

Na baczną uwagę zasługuje również stan techniczny sieci wodociągowej i ujęć wody, aby je skutecznie zabezpieczyć przed zdarzeniami jakie miały miejsce w bieżącym roku (braki wody,  zanieczyszczona woda w sieci itp.)

Równie ważnym zagadnieniem jest stan techniczny dróg  gminnych oraz dróg transportu rolnego. Drogi gminne, oprócz poprawy ich nawierzchni i urządzeń towarzyszących (rowy, pobocza, przepusty) wymagają budowy nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego w obszarach zabudowanych, a tam gdzie już jest, wymiany energochłonnych opraw na nowoczesne oprawy ledowe.

Podczas swojej kadencji będę się starać o budowę nowych oraz remont i doposażenie już istniejących świetlic wiejskich i remiz OSP. Są to miejsca integracji i aktywności społecznej mieszkańców naszej gminy.

Będę wspierała działania związane z  gospodarką niskoemisyjną – szczególnie pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) Obecnie są to działania bardzo mocno wspierane środkami z Unii Europejskiej i krajowymi programami związanymi z ochroną środowiska.

Ważne miejsce wśród moich postulatów zajmuje troska o stan naszego środowiska naturalnego a co się z tym mocno wiąże – estetyka i wygląd naszych wiosek, ze szczególnym naciskiem na właściwe zagospodarowanie znajdującej się w nich przestrzeni publicznej. Pragnę doprowadzić do tego, aby w każdej miejscowości naszej gminy istniało miejsce spotkań, integracji i odpoczynku jej mieszkańców. Trzeba wspierać dążenia do stworzenia spokojnego i czystego środowiska naturalnego oraz otoczenia wsi poprzez upiększenie krajobrazu miejscowości gminnych i odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Wspomnieć należy także o modernizacji ujęć wody czy systematycznym porządkowaniu poboczy (koszenie, zbiórka śmieci).

Chciałabym, aby Nasza Gmina posiadała stabilny budżet.

Wiesław  Mądry (KW Prawo i Sprawiedliwość ): 44 lata, mieszka w Słupi, inżynier – ogrodnik. Prowadzi rodzinne wielohektarowe gospodarstwo  rolne. Od 2007 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości, w kadencji 2006-2010 pełnił mandat radnego gminy Pacanów. Stawia na zrównoważony i dynamiczny rozwój gminy, która jak twierdzi  jest „wymagająca, ale równocześnie posiada bardzo duży potencjał”. Z pasji – lotnictwo, nauki przyrodnicze, biocybernetyka i technologia.

Ruch drogowy, ścieżki rowerowe, oświetlenie

Infrastruktura? Moim zdaniem  Pacanów pilnie  potrzebuje rozbudowy zaplecza parkingowego, odblokowania i reorganizacji ruchu w centrum i wokół Europejskiego Centrum Bajki, tak by rodzice mogli swobodnie dowozić dzieci do szkoły i nowo powstałego przedszkola. Gmina potrzebuje budowy sieci kanalizacyjnej, gazowej i teleinformatycznej (światłowód) .

Opowiadam się za realizacją drugiego etapu ECB na terenie starej cegielni w Słupi, budową ścieżek rowerowych, traktów turystycznych i miejsc wypoczynkowych dla turystów. Ostatnimi laty powstało wiele linii oświetleniowych z energochłonnymi lampami, które należy pilnie wymienić na energooszczędne i wiele jeszcze innych spraw, które jak mniemam będą wymagały szybkiej interwencji.

Zieleń? Posadziłem w swoim życiu wiele tysięcy drzew owocowych a z wykształcenia jestem przyrodnikiem zatem zieleń w Pacanowie winna czuć się bezpiecznie.

Wiesław Skop: Samorządowiec od 1990 roku z dużym doświadczeniem. Od 12 lat pełni funkcję wójta Gminy Pacanów. Pasjonuje go praca na tym stanowisku w ciągłym kontakcie z ludźmi. Prywatnie ojciec dwóch dorosłych córek, żona Bolesława – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Pacanowie. Wielki sympatyk młodzieży, sportu i rekreacji. W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną, siatkową  i w brydża. Dużą przyjemność sprawia mu wędkowanie  i uprawianie   działki.

Parking, termomodernizacja, zieleń

W kwestii infrastruktury najważniejsze zadania do realizacji zostały określone  w programie wyborczym mojego komitetu. Nie przewiduję większych zmian, chyba, ze zajdą ekstremalne okoliczności, np. w stanie klęski żywiołowej na terenie naszej gminy.

Budowa funkcjonalnego parkingu dla turystów w centrum Pacanowa to nakaz chwili. Już pracujemy nad koncepcją zagospodarowania terenu po starym przedszkolu.

Termomodernizacja obiektów oświatowych w drugiej kolejności, kontynuacja zadań w obszarze ochrony środowiska /kanalizacji gminy/ i modernizacja dróg.

Na więcej zwyczajnie nas nie będzie stać za sprawą konieczności spłaty około 4 mln. złotych kredytu inwestycyjnego. Dodam jeszcze, że skuteczna realizacja w/w zadań jest ściśle warunkowana uzyskaniem pomocy unijnej i rządowej. Siłami lokalnego podatnika nie da się tych zadań wykonać.

Co do zieleni dodam, że  widzę konieczność zmiany nasadzeń, w samym centrum Pacanowa, wykonania uzupełnień tejże szaty na planowanym parkingu w sąsiedztwie ECB. Reszta gminy cieszy się wieloma naturalnymi walorami przyrodniczymi  i nie widzę  potrzeby ingerowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *