Bezpłatna Kampania na Wójta Gminy Pacanów (1)

Aktualności

Pytanie pierwsze: Jak ocenia Pani/Pan poprzednią kadencję samorządu gminnego.

Jakie były sukcesy, a jakie porażki?

Wiesław Skop (Komitet Wyborczy PSL): Samorządowiec od 1990 roku z dużym doświadczeniem. Od 12 lat pełni funkcję wójta Gminy Pacanów. Pasjonuje go praca na tym stanowisku w ciągłym kontakcie z ludźmi. Prywatnie ojciec dwóch dorosłych córek, żona Bolesława – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Pacanowie. Wielki sympatyk młodzieży, sportu i rekreacji. W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną, siatkową  i w brydża. Dużą przyjemność sprawia mu wędkowanie  i uprawianie  działki.

Słowo dotrzymane

Sukcesem samorządu nr. jeden jest pozyskanie około 18.8 miliona złotych  wsparcia zewnętrznego (unijnego, marszałkowskiego, rządowego i z tzw. mechanizmów finansowych). Pozwoliło to na zrealizowanie z naddatkiem szeregu inwestycji i remontów.  Do takich sukcesów zaliczam ponad 33 km zmodernizowanych dróg gminnych o wartości 9.5 mln. PLN i wsparcie zadań drogowych powiatu na ponad 400 tys. złotych, to także budowa nowoczesnego przedszkola za niemal 6 mln. złotych, również świetnie oceniany przez mieszkańców projekt montażu 430 instalacji solarnych na budynkach prywatnych o wartości 4.2 miliona złotych.

Sukcesem samorządu jest szerokie doposażenie naszych 11 jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy i dbałość o  obiekty strażnic za niemal 2.2 mln. PLN. Zakończyliśmy przygotowania  do kolejnego zadania kanalizacyjnego w ramach  aglomeracji „Pacanów II” (7 miejscowości)  z równoczesnym przygotowaniem modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupi.  Zmodernizowano ujęcia wody w Wójeczce i w Żabcu.

Samorząd dotrzymał słowa danego jesienią 2014 roku w obszarze polityki podatków i opłat. Nie podniesiono ich, co czyni wspomniane obciążenia jednymi z najniższych wśród ościennych powiatów. Sukcesem kończącej się kadencji jest nawiązanie i podtrzymanie dobrej współpracy z wojewodą świętokrzyskim i jej administracją, co w połączeniu z 12 – letnim, efektywnym współdziałaniem z marszałkiem województwa przekłada się na pełne wykorzystanie funduszy pomocowych.

Modelowo układała się współpraca z 32 organizacjami pozarządowymi i KGW, które stały się cennym partnerem gminy w realizacji wielu ważnych społecznie zadań. Udało się także zmniejszyć zadłużenie inwestycyjne Gminy Pacanów z niemal 11 milionowego w końcu grudnia 2014 roku do 8.034 mln. PLN na koniec października 2018 roku.

 

Małgorzata Mierzwa (Komitet wyborczy „Razem dla Gminy Pacanów”): Lat 44, żona, matka Kingi i Patrycji. Oprócz pracy zawodowej prowadzi z mężem Piotrem gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 7,5 ha. Jest absolwentką: Politechniki Świętokrzyskiej (zarządzanie i inżynieria produkcji), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (rachunkowość i ekonomika opodatkowania), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia,  rachunkowość), Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (prawo zamówień publicznych, administracja państwowa i samorządowa). Zarządza jako dyrektor prywatną firmą budowlaną. Jest prezesem stowarzyszenia „Z NAMI LEPIEJ” w Wójczy, sołtysem Chrzanowa, przewodniczącą Gminnej Rady Pożytku Publicznego, Kobietą Przedsiębiorczą 2015 powiatu buskiego.

Sukcesy i porażki samorządu gminnego

Czy obecny samorząd gminy Pacanów miał same  sukcesy? W mojej ocenie  jest zgoła inaczej, a eksponowane osiągnięcia nie mogą przesłonić porażek. Wyremontowano wiele kilometrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, ale w 80 procentach ze środków Wojewody w ramach likwidacji szkód po nawalnych deszczach. Niewykorzystanie tak znacznego dofinansowania byłoby zaniedbaniem.

Znaczną porażką samorządu jest:

– Zaniechanie pozyskiwania funduszy unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej. W tej kadencji nie wybudowano ani jednego mb. A przecież poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w m. Słupia i sieci kanalizacyjnej w ramach Aglomeracji Pacanów II i w pozostałych miejscowościach gminy jest oczekiwana przez ludzi i powinna być priorytetem.

– Nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, remizy strażackie, ośrodek zdrowia).

– Nie został wyodrębniony z budżetu gminy fundusz sołecki, pomimo wielu starań sołtysów. Są to pieniądze zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, o którym sami decydują (a przecież mieszkańcy wsi najlepiej znają bieżące potrzeby), zaś korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa.

– Nie zadbano o poprawę stanu dróg dojazdowych do pól.

– Nie dokończono modernizacji oświetlenia ulicznego, a wiele obszarów zabudowanych jest go pozbawionych.

– Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w centrum Pacanowa, zarówno dla mieszkańców gminy jak turystów.

– Brak programu sprzyjającego rozwojowi branży turystycznej i okołoturystycznej, pomimo posiadania „markowego produktu turystycznego”, potencjału oraz bliskiego sąsiedztwa z Solcem- Zdrojem.

– Faworyzowanie niektórych obszarów gminy (kierowanie środków na inwestycje) bez zachowania zasady zrównoważonego rozwoju.

– Nierozwiązany i marginalizowany problem wałęsających się bezpańskich psów, które  stwarzają zagrożenie dla  ludzi.

– Niestabilna sytuacja finansowa gminy, oraz wysoki poziom zadłużenia, który w znacznym stopniu przyczynia się do spowolnienia dynamiki rozwoju.

 Wiesław  Mądry (KW Prawo i Sprawiedliwość ): 44 lata, mieszka w Słupi, inżynier – ogrodnik. Prowadzi rodzinne wielohektarowe gospodarstwo  rolne. Od 2007 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości, w kadencji 2006-2010 pełnił mandat radnego gminy Pacanów. Stawia na zrównoważony i dynamiczny rozwój gminy, która jak twierdzi  jest „wymagająca, ale równocześnie posiada bardzo duży potencjał”. Z pasji – lotnictwo, nauki przyrodnicze, biocybernetyka i technologia.

Osąd mieszkańców

Witam Państwa bardzo serdecznie – Moim skromnym zdaniem, najlepszymi sędziami w tej sprawie będą mieszkańcy gminy, którzy 21 października dokonają  wyboru.  Moja subiektywna ocena  nie ma tu większego znaczenia, bowiem ważniejszy dla mnie  jest kierunek rozwoju gminy w przyszłości niż ocena przeszłości. Na bazie obecnego stanu zarówno budżetu jak i infrastruktury, będziemy musieli znaleźć takie rozwiązanie,  które przyniesie w przyszłości wymierną korzyść wszystkim mieszkańcom.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *